Left Banner

  • Szymel čibas

I. Vispārīgi noteikumi

Szymel.lt interneta veikali tiek piemēroti, kad Klients veic pasūtījumu un iegādājas preces vietnē Szymel.lt ir tiesības pielāgot Veikala noteikumus. Pircējam iepērkoties Veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī (norādīti pie pasūtījuma). Klientam netiek dota iespēja veikt preču pasūtījumu Szymel.lt veikalā, ja viņš nav iepazinies ar Veikala noteikumiem. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tiem, ja pirms preču pasūtīšanas viņš apstiprina savu piekrišanu Noteikumiem, nospiežot "PIEKRITU". Gadījumos, kad Klients daļēji vai pilnībā nepiekrīt visiem vai noteiktai Noteikumu daļai, viņš nedrīkst elektroniski iesniegt pasūtījumu Szymel.lt, pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem Noteikumiem un bez ierunām piekritis tiem. veikals.

Szymel.lt tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi vai citas nevēlamas sekas rodas tādēļ, ka Klients, neievērojot viņam sniegtos ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar Veikala noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā no Pārdevēja nesaistītu un/vai neatkarīgu trešo personu vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

II. Pasūtījuma iesniegšanas kārtība un nosacījumi

Pēc Veikala mājas lapas apmeklējuma klients izvēlas sev tīkamās preces. Preču grozs tiek veidots pēc viņa izvēles.

Pēc iepirkumu groza noformēšanas Pircējam jāievada pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanai starp pārdevēju un Klientu un Klienta izvēlēto preču piegādei nepieciešamie dati: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese (pēc pieprasījuma). ), adrese, uz kuru preces tiks piegādātas, tālruņa numurs un papildu informācija, kas var būt svarīga Līguma slēgšanai un pasūtīto preču piegādei. Szymel.lt apstiprina, ka Klienta sniegtie dati tiks izmantoti tikai preču noformēšanas un piegādes nolūkos, nepārkāpjot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības. Tālāk Klientam ir jāizvēlas kāds no veikalā pieejamajiem norēķinu veidiem (sīkāk skatīt Noteikumu V nodaļā). Tajā pašā laikā preču piegādes laiku var izvēlēties no pieejamajām piegādes laika iespējām, kas norādītas stundas intervālā. Klients arī apliecina, ka piekrīt atrasties norādītajā piegādes adresē izvēlētajā vai noteiktajā laikā. Ja klients pasūtītās preces neizņem trīs vai vairāk reizes, uzņēmums patur tiesības mainīt piegādes un apmaksas noteikumus.

Pēdējā logā tiek ģenerēti visi Klienta sniegtie dati, pirms kuru apstiprināšanas Klientam jāpārliecinās, ka sniegtie dati ir pareizi un atbilst viņa vēlmēm. Klientam ir iespēja izlabot nepareizos datus pirms pasūtījuma nosūtīšanas. Tāpat klientam tiek dota iespēja labot preces piegādei nepieciešamos personas datus pēc pasūtījuma veikšanas. Klientam netiek dota iespēja apstiprināt pasūtījumu līdz brīdim, kad viņš ievada visus Līguma noslēgšanai nepieciešamos datus un atzīmē, ka ir iepazinies ar veikala Noteikumiem un piekrīt tiem. Gadījumā, ja Klients pirms preču izvēles nav iepazinies ar Veikala noteikumiem, viņam tas jādara pirms sava pasūtījuma un tajā sniegto datu apstiprināšanas.

Pēc tam, kad klients apstiprina pasūtījumu, noklikšķinot uz "MAKSĀT", tas tiek nosūtīts uz Szymel.lt Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu no brīža, kad to saņem szymel.lt. Vienlaikus no šī brīža tiek uzskatīts, ka starp Klientu un pārdevēju ir noslēgts Pirkšanas-pārdošanas līgums. Tomēr pārdevēja pienākums pildīt Līgumu rodas tikai no brīža, kad pārdevējs saņem apstiprinājumu no Klienta izvēlētās bankas (kad ir izvēlēta apmaksa internetbankā) par izvēlētās preces apmaksu; veicot maksājumu ar bankas pārskaitījumu, pārdevēja pienākums izpildīt Līgumu rodas tikai tad, kad ir saņemts Klienta maksājums; kad maksājums tiek veikts skaidrā naudā preces piegādes brīdī vai ar karti pasta nodaļā. Pēc tam, kad Klients ir iesniedzis pasūtījumu, sistēma automātiski nosūta Klientam e-pastu, norādot pasūtītās preces un Klienta sniegtos datus.

Pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis paziņojumu no bankas, ka Klients ir veicis maksājuma uzdevumu un samaksājis par pasūtītajām precēm, Klientam uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums. Par paziņojuma saņemšanas brīdi no bankas tiek uzskatīts brīdis, kad iestājas pārdevēja pienākums pildīt ar Klientu noslēgto Līgumu, izņemot gadījumus, kad maksājums tiek veikts skaidrā naudā preces piegādes brīdī vai ar karti pastā. birojs.

Klienta veiktais pasūtījums tiek glabāts Szymel.lt datubāzē, pamatojoties uz Lietuvas Republikas spēkā esošo tiesību aktu prasībām par šādu datu glabāšanas termiņu. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients, veicot pasūtījumu, ir iepazinies un bez ierunām piekrīt visiem Veikala noteikumiem. virknes, tāpat kā ar visiem citiem pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem.

Līgums tiek noslēgts un izpildīts valsts lietuviešu valodā, uz to attiecas Lietuvas Republikas tiesību akti un Lietuvas tiesu jurisdikcija.

III. Garantija un preču cenas

Katras preces īpašības parasti ir norādītas katrai precei Veikalā. Pārdevējs norāda, un Klients apliecina, ka ir iepazinies ar to, ka Veikalā norādītās preces lietotā monitora īpašību dēļ var neatbilst preces faktiskajam izmēram, formai un krāsai, to īpašību ziņā. krāsa, forma vai citi parametri.

Klients piekrīt, ka, veicot pasūtījumu elektroniski Veikalā, viņš apņemas samaksāt pasūtījumā norādīto cenu par precēm. Cenas Veikalā un pasūtījumā ir norādītas oficiālajā nacionālajā valūtā. Norādītajā preces cenā nav iekļauta preces piegādes maksa, ko maksā Klients un tiek norādīta pēc pasūtījuma veikšanas. Pārdevējs pārdod preces, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem. Gadījumos, ja Klientam piegādātā prece neatbilst noteiktām pasūtījuma prasībām, Klients piekrīt nekavējoties informēt Szymel.lt pa tālruni vai e-pastu, un viņš apņemas veikt visus pasākumus esošo defektu novēršanai, ja šādus defektus izraisījuši pārdevējs vai trešās personas, kas darbojas viņa vārdā, personu vainas dēļ. Ja pārdevējs nenovērš defektus ar klientu saskaņotā saprātīgā termiņā, klientam ir tiesības aizstāvēt savas tiesības Lietuvas Republikas Civilkodeksā paredzētajā kārtībā.

Pārdevēja pienākumi attiecībā uz precēm:

  • 6.1. Gadījumos, ja konkrētām precēm ir noteikts konkrēts derīguma termiņš, pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Klientam tā, lai viņam tiktu dota reāla iespēja preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.
  • 6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt atbilstošas ​​kvalitātes un pasūtījumā noteiktajām prasībām atbilstošas ​​preces.
  • 6.3. Pārdevējs apņemas nodrošināt pircēju ar pasūtījumā norādīto preču daudzumu. Pārdevējs nav atbildīgs gadījumos, ja pārsūtīto preču daudzums nav precīzs tādēļ, ka klients ir nepareizi norādījis datus pasūtījumā, kas veikts vietnē szymel.lt.
  • 6.4. Visos gadījumos Pārdevējs nodrošina Klientam tādu preču sortimentu, kas atbilst Pasūtījumā norādītajiem kritērijiem.
  • 6.5. Gadījumos, ja pasūtījumā ir iekļauts noteikts preču komplekts, Pārdevējs apņemas nodrošināt visas preču komplektā iekļautās preces.
  • 6.6. Preces tiek piegādātas iepakotas atbilstoši to raksturam, lai preces būtu piemērotas paredzētajam lietojumam.

IV. Atbildība

Pircējs ir atbildīgs par nelikumīgām darbībām, kas veiktas vietnē Szymel.lt Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas sakarā ar Pircējs, kurš, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, Personas datu apstrādes politiku, lai gan viņam šāda iespēja tika dota. Pircējs apņemas pieņemt preci un samaksāt par to norādīto naudas summu un atlīdzināt piegādes izdevumus (izņemot bezmaksas piegādes atlaides) Ja Pircējs, pasūtījis preci, ar piegādi uz mājām un samaksu preces saņemšanas brīdī, noteiktu iemeslu dēļ nesaņem preces, jāmaksā par preces piegādi Pircējam un preces atgriešanu Pārdevējam.

V. Komentāru ievietošana

Visus noteikumus komentāru ievietošanai Viesu grāmatā un Preču komentāros nosaka un to atbilstību kontrolē Szymel.lt. Jebkura komentāra ievietošana interneta veikalā Szymel.lt automātiski nozīmē piekrišanu visiem Szymel.lt noteiktajiem komentāru ievietošanas noteikumiem . Visos gadījumos Szymel.lt ir tiesības noņemt komentārus, kas pārkāpj gan Lietuvas Republikas likumdošanu, gan citu personu tiesības, gan komentāru ievietošanas noteikumus. Tajā pašā laikā Szymel.lt patur tiesības pēc saviem ieskatiem noņemt jebkādus komentārus, kas ievietoti Viesu grāmatā un Produktu komentāros. Katra persona, ievietojot savu komentāru http://szymel.lt/ interneta veikalā, apliecina, ka viņa komentārs nepārkāpj un nepārkāps nekādas trešo personu tiesības un uzņemas atbildību par savu rīcību, kas pārkāptu augstāk minētos saskaņojumus.

VI. Citi noteikumi

Visi paziņojumi szymel.lt ir jāiesniedz pa e-pastu klientu apkalpošanas nodaļai (kontakti atrodami Veikala sadaļā "Kontakti"). Līgums starp Klientu un szymel.lt tiek noslēgts un izpildīts oficiālajā lietuviešu valodā, uz to attiecas Lietuvas Republikas tiesību akti un Lietuvas tiesu jurisdikcija.

VII. Strīdu izšķiršana un EGS platforma

Lai iesniegtu sūdzību, klientam ir jāsazinās tieši ar pārdevēju, aizpildot veidlapu vietnē szymel.lt vai nosūtot informāciju pa e-pastu uz info@szymel.lt. Ja Klientu neapmierina pārdevēja galīgā atbilde, par patērētāju strīdu ārpustiesas risināšanu, viņš var vērsties Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā, adrese Vilniaus g. 25, 01402 Viļņa, Lietuva, e-pasts tarnyba@vvtat.lt, tālrunis 852626751, vietne https://www.vvtat.lt/, savās teritoriālajās vienībās novados vai aizpildiet pieteikuma veidlapu EGS platformā: http://ec.europa.eu/odr/.

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu Nr. 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu elektronisko izšķiršanu, Eiropas Komisija izveidoja elektroniskās patērētāju strīdu izšķiršanas platformu: http://ec.europa.eu/odr/

Lietuvā EGS platforma nodrošina neatkarīgu, objektīvu, pārredzamu, efektīvu, ātru un godīgu nacionālo un pārrobežu patērētāju un elektronisko strīdu risināšanu, kas rodas Eiropas Savienības iekšējā tirgū, tiešsaistē. strīdi starp tirgotājiem. EGS platforma ir ērti lietojama un savienojama ar visa veida ierīcēm. Platforma ir daudzvalodu. Tas nodrošina automātiskās tulkošanas pakalpojumu, lai atvieglotu strīdu risināšanu starp personām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Par šīs EGS platformas kontaktu centru Lietuvā ir iecelts Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības dienests, kas sniedz palīdzību visām strīda pusēm jebkurā strīdu risināšanas stadijā.